Home print

Om Kongsberg Summit

Posted on: august 27th, 2014 by bytesize No Comments
Kongsberg Summit – Norges viktigste konferanse og møteplass for teknologi, innovasjon, industri og politikk!

Torsdag 9. november 2017 samles toppledere fra Norges viktigste og mest innovative bedrifter i kreativ dialog med toppolitikere og ledere fra embetsverk, virkemiddelapparat og akademia!

Konferansen arrangeres av Kongsberg Næringsforum i samarbeid med  Kongsberg kommune, Kongsbergregionen og Kongsbergindustrien.