Nye Kongsberg Summit en del av Kongsberg Agenda | Kongsberg Summit
Kongsberg Summit
Close

Nye Kongsberg Summit

Du finner oss i Techboksen onsdag, torsdag og fredag kl. 13 i uke 25
Les mer HER

Kongsberg Summit skal gi anvendbar kunnskap med et tydelig budskap, og med høy kvalitet.  Innholdet byr på nye innfallsvinkler og konkretisering av relevante tema knyttet til utvikling innen teknologi, industri og kompetanse, og skal utfordre deltagerne både på scenen og i publikum.

Du finner oss i Techboksen onsdag, torsdag og fredag kl. 13:00 til 14:00 i uke 25. 

Årets tema: Hurtigvirkende industriomstilling på blå resept

Verdensbildet preges av ustabilitet både politisk og økonomisk og dette påvirker behovet for, og hurtigheten av omstillingen av industrien globalt. Norsk industri står overfor en betydelig industriomstilling drevet frem av miljøkrav, tilgang på råvarer og energi. Gjennom Parisavtalen har landene satt seg som mål å tilstrebe en begrensning av den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Norge har som sitt bidrag meldt inn et mål om å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030 i samarbeid med EU.  

Hvilke muligheter gir dette norsk næringsliv og utvikling og klarer vi å levere «on time»? Summit ser på tre ulike medisiner som kan bidra til rask industriomstilling.