Home | Kongsberg Summit
Close

Kongsberg Summit

torsdag 23. juni 2022 kl. 10 - 15

Kongsberg Summit er Kongsbergs viktigste møteplass hvor industrien, næringslivet, det offentlige og akademia møtes for å diskutere teknologi, innovasjon, bærekraftige løsninger og kompetanse.  Dette tiåret omtales som «the decade of action» – sammen skal vi se etter nye muligheter i en verden i rask omstilling.

I fjor møttes over 200 deltagere i full sal – sørg for å sikre deg en plass i år!

PROGRAM

Torsdag 23. juni kl. 10 – 15
10.00  Geopolitisk time

«En verden i endring fordrer en industri i endring»

Øystein Dørum, NHO

«Det norske perspektivet – industrien etter pandemien»
Sindre Finnes, Norsk Industri

10.40  De nye markedsmekanismene

EU-taksonomien skaper nye grønne markeder
Karin Fløistad, SVW

De nye markedsmekanismene fra et politisk perspektiv
Erna Solberg

En samtale om reversert globalisering og nye forretningsmuligheter
En samtale mellom Erna Solberg, Kine Asper Vistnes (Fellesforbundet), Øystein Dørum (NHO) og Even Aas (Kongsberg Gruppen)

11.30 – 12.25  Lunsj
12.25  Når råvarene og ressursene ikke finnes

«Plastavfall – den nye oljå?»
Terje Eiken, Quantafuel

«Sirkulære løsninger»
Andreas Lindström, Norsk Gjenvinning

«Bærekraftig resirkulering av batterier»
Anders Bonde Bakken, Hydrovolt

«Raskere – Sterkere – Lettere»
Lars Lyshaug, Kongsberg Innovasjon

«Komponentbrist i elektronikkbransjen – kronisk, og ikke akutt»
Haldor Husby, Data Respons

13.00  Det store komptanseløftet

«Hvilke hoder skal gjøre Norge grønt?»
Mali Hole Skogen, IKT Norge

En samtale om hvordan vi kan sikre tilgang på kompetanse
Mali Hole Skogen (IKT Norge), Kristian Enger (NHO), Petter Aasen (USN), Kristoffer Lande (Gobi Stories AS) og Sebastien Aknouche (GKN Aerospace).

«Hva krever den digitale transformasjonen av oss? Fire erkjennelser
Paul Chaffey, Halogen

14.00 – 14.15  Pause
14.15 – 15.00  Breakout Sessions
Taksonomien er mer en «gulrot» enn en «pisk»

EU-taksonomien er et radikalt og gjennomgripende regulatorisk verktøy for å insentivere innovative og bærekraftige aktiviteter som et ledd i å nå klimamålene i «European Green Deal». For industrielle aktører i Norge og internasjonalt skaper taksonomien muligheter ved å åpne opp for nye «grønne» markeder.
Karin Fløistad, partner i Advokatkokontoret SimonsenVogtWiig, utdyper sitt innlegg fra hovedprogrammet.

Hvordan møter akademia og næringslivet fremtidens digitaliseringskrav?

I en fremtid med stadig økende digitalisering vil evnen til å mestre teknologi, økonomi og ledelse være avgjørende for så vel lokalsamfunn som nasjon. Hvordan kan utdanningsinstitusjonene møte dette behovet, og hvordan bør industri og myndigheter legge til rette for det?

En samtale mellom Mali Hole Skogen, IKT Norge, Petter Aasen, Universitet i Sør-Øst-Norge og Eirik Hågensen, Fagskolen Viken. Jørn Longva, Universitetet i Sør-Øst-Norge, er moderator for samtalen

«Hvordan bruke data for å unngå sløsing?»
– Teknologi, digitalisering og stordata som verktøy for det grønne skiftet.

Hva er nøkkelen til at Sporveien kan levere mer bærekraftig kollektivtransport ved å gå mot et datadrevet verksted? Jotun kan redusere drivstoffkostnader og CO2-utslipp ved å gå fra å selge skipsmaling til å selge rene skrog? Startup selskapet P-Plan kan tilby Smart Parkering med mindre fotavtrykk og ressurseffektivitet?

Deltagere: Kristina Hesjedal Schnell, Prosjektleder og leder for ekspertgruppe bærekraft i Semcon, Andreas Krapp, Global Digital & Data Director i Jotun, Bjørn Stokkeland, forretningsutvikler/teknologirådgiver i Sporveien og Erik Østreng, CTO i P-plan Smart Parkering.

15.00 – 16.30  Sommerdebatten – Hovedscenen i Grandgata
16.30 – 20.00  Mingling, mat & noe godt i glasset
18.30 – 23.00  Gratiskonsert med Madcon – Hovedscenen i Grandgata

Disse treffer du på Kongsberg Summit

Erna Solberg

Erna Solberg er leder i Høyre, og var Norges statsminister fra 2013 til 2021. I dag sitter hun som stortingsrepresentant for Hordaland, i tillegg til at hun er medlem av Stortingets Utenriks- og forsvarskomité.

Hun har vært partileder i Høyre siden 2004, og stortingsrepresentant for Hordaland siden 1989.

Øystein Dørum, NHO

Øystein Dørum er Direktør for Samfunnsøkonomi i NHO.  Han er sjefsøkonom med ansvar for all samfunnsøkonomisk analyse, herunder skatt.

Dørum har vært ansatt i Finansdepartementets Økonomiavdeling 1988-95, og sluttet som underdirektør og sjef for Nasjonalbudsjettkontoret. Han var deretter rådgiver i EU-kommisjonen i 1993,  seniorøkonom i Sparebanken NOR 1995-98 og sjeføkonom i DNB 1998-2016.

Dørum har master i samfunnsøkonomi fra UiO , Master i statsvitenskap fra London School of Economics og er autorisert finansanalytiker fra NHH.

Kristian Enger, NHO

Direktør for Strategi, medlem og organisasjon. Enheten er ansvarlig for strategisk retning og utvikling av NHO og jobber for flere og mer fornøyde medlemmer gjennom relevante medlemstjenester, god medlemskommunikasjon og effektivt salg. Enheten har også ansvar for fellestjenester innen økonomi, regnskap, innkjøp, IT, eiendom, konfliktfond mm.

Kristian Enger har tidligere vært konserndirektør i det børsnoterte teknologiselskapet Itera, med ansvar for konsernets produktselskaper, utvalgte forretningsområder og innovasjon på tvers av alle enheter. Enger har i tillegg vært divisjonsdirektør i Netcom/Telia, jobbet i Redd Barna, vært kommunikasjonsdirektør i Thorn Nordic og markedssjef i DNB Kort. Han har også hatt en rekke styreverv og vært med-grunder av flere selskaper.

Enger er utdannet ved Handelshøyskolen BI med en master i markedsføring og en Executive MBA

Mali Hole Skogen, IKT Norge

Mali Hole Skogen er teknologi- og bærekraftsdirektør i IKT Norge. Hun har jobbet med bærekraftspørsmål hele sin karriere og har tidligere ledet klyngen for fornybar teknologi (OREEC), organisasjonen Hold Norge Rent og flere andre prosjekter og organisasjoner. Hun har et stort engasjement for digitalisering som verktøy for utviklingen av smarte, bærekraftige byer, kommuner og samfunn.

I tillegg til å jobbe med bærekraftspolitikk, jobber Mali med å utvikle en ny prosjektportefølje med tematikk som mobilitet og transport, smarte bygg, sirkulær økonomi, anskaffelser av digitale løsninger for smarte samfunn.

Mali har master i økologi med fordypning i matematikk og statistikk.

Paul Chaffey

Paul Chaffey er rådgiver i design- og innovasjonsselskapet Halogen. Han har åtte års erfaring som statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og var administrerende direktør i Abelia i ti år. I tillegg har han sittet på Stortinget, jobbet i både privat næringsliv og offentlig forvaltning, samt hatt styreverv i privat og offentlig sektor.

Han har jobbet strategisk med tverrgående omstillings- og innovasjonsutfordringer, forvaltningsreformer, nasjonale virkemidler for innovasjon og digitalisering, tjenesteinnovasjon, forenklingstiltak, jakt på tidstyver, infrastruktur for elektronisk kommunikasjon, samt digitale økosystemer og fellesløsninger.

Even Aas, KONGSBERG Gruppen

Even Aas er Group Executive Vice President Public Affairs, Communication and Sustainability.

Han har tidligere vært ansatt i LO, han ar vært politisk rådgiver og senere statssekretær for handel og skipsfart i Utenriksdepartementet. Even Aas har også jobbet i Telenor.

Sebastien Aknouche, GKN Aerospace Norway

Sebastien (Seb) begynte i GKN i 2011, og har hatt roller innen programledelse, General Management og Operations. Seb ledet med suksess porteføljen for tjenester og spesialprodukter innen GKN Aerospace Engines-virksomheten før han flyttet til Connecticut for å lede North East-klyngen av GKN Engines-anlegg.

Seb har også vært en verdifull del av Lean-organisasjonen som støtter en rekke nettsteder globalt med utrullingen av Lean Operating Model. Han har en Master of Science fra Massachusetts Institute of Technology og en Master of Engineering fra Ecole Centrale Paris.

Petter Aasen, Universitetet i Sørøst-Norge

Petter Aasen er professor i utdanningsvitenskap og rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han ledet prosessen med sammenslåing av Høgskolene i Vestfold, Buskerud og Telemark til Høgskolen i Sørøst-Norge, og arbeidet som førte fram til universitetsstatus i 2018. Aasen har vært rektor ved flere institusjoner innen høyere utdanning siden 2007. Han har også en betydelig akademisk karriere, og er fortsatt aktiv forsker.

USN har åtte campuser i Telemark, Buskerud og Vestfold, med til sammen ca. 18 000 studenter. Universitetet tilbyr forskningsbasert utdanning der hvor folk bor og arbeider.

Ved USN skjer kunnskaps- og kompetanseutvikling gjennom samarbeid og samskaping. USN ønsker å ta en ledende rolle i samfunnsutvikling, omstilling og innovasjon gjennom tett samarbeid med lokale bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor.

Karin Fløistad, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Karin Fløistad (partner i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig) har særlig kompetanse innen EU/EØS-rett, konkurranse- og statsstøtterett, offentlige anskaffelser og generell forvaltningsrett. Karin har nylig gitt ut boken ”The EEA Agreement in a Revised EU Framework for Welfare Services”, basert på sin doktorgradsavhandling i EU/EØS-rett fra European University Institute i Firenze.

I 2017 ble hun oppnevnt som leder for Konkurranseklagenemnda. Karin har bakgrunn fra Regjeringsadvokaten og lovavdelingen i Justisdepartementet og har omfattende prosedyre- og rådgivningserfaring.

Hun har prosedert flere saker i EU- og EFTA-domstolen, har møterett for Høyesterett fra 2006, sitter i Klagenemnda for offentlige anskaffelser og i Medieklagenemnda.

Terje Ulla Eiken, Quantafuel

Terje Ulla Eiken er COO i Quantafuel, et av verdens ledende selskap innen materialgjenvinning av plast.

Terje er utdannet sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra NTNU. Han har lang erfaring fartstid innen internasjonal olje & gass leverandørindustri og serviceselskap,
og har hatt ledende stillinger blant annet i TechnipFMC og Kongsberg Maritime.

Haldor Husby, Data Respons

Haldor Husby har 28 år bak seg i elektronikkindustri i Norge og Canada, de siste 17 årene som elektronikk- og systemutvikler i Data Respons. Han har hele tiden jobbet teknisk, og har bidratt i utviklingen av flere titalls produkter. Blant dem er en rekke nominert til Norwegian Tech Awards, og fire er vinnere.

Haldor er sivilingeniør fra NTNU og M.A.Sc. fra University of Toronto i Canada.

Andreas Lindström, Norsk Gjenvinning Norge AS

Andreas Lindström er divisjonsdirektør for divisjon Gjenvinning i Norsk Gjenvinning-konsernet. Han startet i konsernet i 2014, og har og jobbet med strategi, forretningsutvikling og hatt ansvaret for utvikling av anleggsdriften i konsernet. Han har også vært divisjonsdirektør i divisjon Metall.

Lindström har en MSc, Industrial Engineering and Managment fra Chalmers tekniska högskola i Sverige og en MSc., Management, Technology and Economics fra Eidgenössische Hochschule i Zürich.

Anders Bonde Bakken, Hydrovolt

Anders Bonde Bakken ble utnevnt til finansdirektør i Hydrovolt i mars 2022. Hans tidligere erfaring omfatter mer enn ti år innen internasjonal økonomistyring, sist som leder for global finans i OSM Aviation (siden omdøpt til AAP Aviation). Han har jobbet for både børsnoterte og private equity-eide selskaper på tvers av flere sektorer, inkludert luftfart, shipping og telekom.

Som økonomisjef for Airbus, et globalt romfartsselskap, var han basert i Paris fra 2012 til 2015. Anders har en mastergrad i business og økonomi fra Handelshøyskolen BI.

Kristina Hesjedal Schnell, Semcon Norge

Kristina Hesjedal Schnell har siden 2021 vært prosjektleder og leder for ekspertgruppe bærekraft i produktutviklingshuset Semcon Norge. Hun har et sterkt engasjement for innovasjon, ressurseffektivisering og bærekraft.

Kristina er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med spesialisering i prosjektledelse og økonomiske virkemidler i miljøpolitikken. Hun har bred erfaring fra økonomistyring, prosjektledelse, effektiviserings og endringsarbeid, risikostyring og analyse i Kongsbergindustrien (TechnipFMC og KDA), samt NRK og Deloitte.

Tror på tverrfaglighet, deling og måloppnåelse i team.

Erik Østreng, P-plan Smart Parkering

Erik har jobbet som leder innen teknologi, forretningsutvikling og innovasjon i mange år i industri, akademia og som konsulent i Norge og utlandet. Tidligere erfaring inkluderer Inkubatorleder hos Kongsberg Innovasjon og er nå COO i P-Plan A/S. Han har doktorgrad fra UiO i kjemi/nanoteknologi og en MBA fra Henley Business School.

Bjørn Stokkeland, Sporveien

Bjørn Stokkeland er forretningstuvikler/teknologirådgiver i Sporveien.  Han har lang erfaring innenfor teknologi- og produktutvikling i selskaper som Telenors forskningsavdeling , FFI, Informasjonskontroll, Tandberg Data ASA, IBM Rochester MN og Tucson AZ.  Bjørn har jobbet med teknologiledelse og prosjektledelse i store nasjonale og internasjonale selskaper i en årrekke.

Stokkeland er utdannet ved Universitetet i Oslo, Institutt for Informatikk ,med master i Mikroelektronikk.

Andreas Krapp, Jotun

Andreas startet i Jotun i 2011. Fram til 2021 har han hatt forskjellige globale roller i Jotuns marine segment og har i disse rollene vært en forkjemper for økt bruk av data, analyse og teknologi for å løse kundeproblemer mer helhetlig, å muliggjøre nye forretningsmodeller og å innovere. Siden 2021 leder han Digital og Data gruppen i Jotun Performance Coatings.

Andreas har en doktorgrad i theoretical and computational chemistry fra universitetet i Marburg/Tyskland og jobbet som forsker i Oslo før han begynte i Jotun.

Kine Asper Vistnes

Kine Asper Vistnes er nestleder i Fellesforbundet. Hun har sittet som forbundssekretær siden 2013, har tidligere jobbet i forbundets tariffavdeling og sittet i forbundsstyret, ledet Fellesforbundets avdeling 1, og vært tillitsvalgt og klubbleder hos Nexans Norge.

Eirik Hågensen

Eirik Hågensen er rektor for Fagskolen i Viken.  Han har tidligere vært rektor for Fagskolen Tinius Olsen på Kongsberg, og har dessuten bred erfaring fra næringslivet.  Hågensen har bl.a. mange år i Kongsberg Maritime AS bak seg.

Kristoffer Lande

Kristoffer Lande er en ung teknologi-gründer fra Trondheim. Han har tidligere studert på NTNU, der han påbegynte en mastergrad innen datateknologi.

Ett år inn i mastergraden begynte arbeidet med Gobi Stories, som i dag teller 14 ansatte og har utviklet en verdensledende videoteknologi som muliggjør bruken av story-formatet på selskapers egne nettsider. Kundelisten består av alt fra utdanningsinstitusjoner til idrettslag både nasjonalt og internasjonalt, og selskapet har over tredoblet inntektene sine hvert år de siste to årene.

Eirik Norman Hansen

Eirik Norman Hansen er en ekte teknologioptimist, og en erfaren programleder som skal lose oss gjennom en spennende dag.  Han har over 20 års erfaring som leder, rådgiver og forretningsutvikler, og har gjennom hele sin karriere jobbet med og for digitalisering og endring.

"The future belongs to those who can hear it coming"

- David Bowie

Vi gleder oss til å samle norsk teknologiindustri i Kongsberg. Hit kommer ledere og beslutningstagere for få ny innsikt og dele sine tanker og erfaringer med kollegaer, kunder og konkurrenter. Bli med når fremtidens løsninger skapes!

Praktisk informasjon

TID & STED

Kongsberg Summit 2022 arrangeres på Magazinet Event & konferansesenter, Chr. Augusts gate 1 i Kongsberg (vis a vis Quality Hotel Grand Kongsberg).

Dato for konferansen er torsdag 23. juni 2022.

Ytterligere informasjon publiseres senere.

TRANSPORT & OVERNATTING

Kongsberg ligger 80 km sør-vest for Oslo, og 130 km fra Oslo Lufthavn Gardermoen.

Tog
Fra Oslo Lufthavn til Kongsberg tar det ca. 1 time og 45 minutter med tog. Rutetabeller.

Bil
Hvis du velger å kjøre bil til Kongsberg tar det ca. 1 time og 45 minutter fra flyplassen, og ca. 1 time og 10 minutter fra Oslo sentrum.

Trenger du overnatting kan Kongsberg tilby en rekke alternativer i ulike prisklasser.

Quality Hotel Grand
www.grandkongsberg.no // tlf. +47 32 77 28 00

Best Western Gyldenløve Hotell
www.gyldenlove.no // Tlf. +47 32 86 58 00

Hotell 1624 – Clarion Collection Hotel Kongsberg
Hotell 1624 åpner dørene 1. april 2022. // Tlf. +47 32 29 90 70

Kongsberg Vandrerhjem
www.kongsberg-vandrerhjem.no // Tlf. +47 32 73 20 24

Søstrene Storaas Hotell
Ligger ca 20 km nord for Kongsberg sentrum.
www.storaas.no // Tlf. +47 32 77 13 00

Lampeland Hotell
Ligger ca. 22 km nord for Kongsberg sentrum.
www.lampeland.no // Tlf. + 47 32 76 09 00

OM KONGSBERG

Kongsberg har Norges største high-tech klynge, og er kjent verden over for sin avanserte teknologi og produkter.

Kongsberg er en industri- og kompetanseklynge bygget på hjernekraft, og byen er vertskap for bedrifter som er verdensledende innen en rekke bransjer. Innovasjon tar i økende grad sted i samarbeid mellom bedriftene, med kunder, leverandører og andre kunnskapsmiljøer.

Kongsbergindustriens fremste konkurransefordel er rask innovasjon, smart bruk av ny teknologi og en høyt utviklet delingskultur.

Våre samarbeidspartnere

Technology Summit Kongsberg arrangeres av Kongsberg Næringsforum
i samarbeid med Kongsbergindustrien.

Find us

+47 32 29 90 50

Magazinet
Chr. Augusts gate 1
3611 Kongsberg

post@knf.kongsberg.no