- En evolusjon snarere enn en revolusjon | Kongsberg Summit
Close

– En evolusjon snarere enn en revolusjon

I Industri 4.0 kobles eksisterende teknologi sammen på en ny måte for ytterligere å bidra til effektivisering og kostnadsreduksjon.

Industry 4.0 er en betegnelse på den 4’de industrielle revolusjonens effekter innen industri, produksjon og verdikjeder, hvor digitalisering og integrasjon er sentrale begrep.

Industry 4.0 representerer mer en evolusjon enn en revolusjon og innebærer et neste steg for virksomheter som allerede har hentet ut store effekter gjennom lean, kontinuerlig forbedring etc. Gjennom en digitalisering av produkter og tjenester, samt teknologisk integrasjon både horisontalt og vertikalt i verdikjeden er det mulig å hente ut neste nivå av kostnadseffektivitet og økt produktivitet, samt skape nye forretningsmodeller og kundeplattformer

Hva betyr Industry 4.0 for deg og din bedrift?

For industri og produksjonsbedrifter innebærer Industry 4.0 og relaterte teknologier både et stort potensial for effektivisering og kostnadsreduksjon.  Det er dette vi vil snakke om på årets Technology Summit!

Les mer hos PwC