Norsk konkurransekraft utfordres | Kongsberg Summit
Close

Norsk konkurransekraft utfordres

Norsk konkurransekraft utfordres, og deler av norsk industri står midt inne i et stort skifte. Norsk eksport vokser saktere enn våre europeiske naboland – et mulig tegn på manglende konkurransekraft i globale markeder.

– Norge trenger innovasjon, skalering og internasjonalisering. Vi ligger bak andre land når det gjelder eksportutvikling, men rapporten (Eksportmeldingen 2021) er klar på at norsk næringsliv har fortrinn i den grønne omstillingen, spesielt med våre erfaringer og kompetanse fra offshore, maritim og kraftindustrien, sier NHO-president Svein Tore Holsether.

Her kan du se Eksportmeldingen 2021

Hvordan kan vi sikre at de gode ideene og initiativene i norsk industri blir utviklet, kommersialisert og oppskalert her hjemme i beinhard kamp med lavkostland med nærhet til de store markedene?

Norsk kompetanse, unike samarbeidsmodeller og tilgangen på grønn energi gir vår industri enorm kraft i den fremtidige globale konkurransen.

Gjennom inspirerende, innsiktsfulle og mobiliserende foredrag vil Technology Summit 2021 på Kongsberg bidra til å ta vår stolte industritradisjon et langt skritt videre.