Kongsberg Summit 2021 i opptak | Kongsberg Summit
Kongsberg Summit
Close

Kongsberg Summit 2021 i opptak

Industri 4.0 – hva er nå egentlig det?

Her får du en kort innføring.  Se adm. direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen og rresident & CEO i KONGSBERG Gruppen ASA, Geir Håøy, demonstrere forskjellen mellom Industri 3.0 og Industri 4.0.

Del 1: Inspirasjon

Norsk konkurransekraft må styrkes! Mulighetene ligger i Industri 4.0 og norsk industri har alle forutsetninger for å lykkes. Man snakker om kostnadsreduksjoner på 10 -20 %, og noen snakker sågar om 35%. Hva er potensialet?

 

Del 2: Innsikt

«We have a solution – what’s the problem?» På Technology Summit får du vite hvorfor Industri 4.0 er fremtiden for norsk industri. Hvordan utløser vi den store revolusjonen? Hva er det egentlige potensialet i Indstri 4.0? Mange underleverandører er godt i gang – det kan være en motivasjon for de store til å følge på.

 

Del 2b: Økonomi

Del 3: Mobilisering

Godt lederskap skaper konkurransekraft! Overgangen til Industri 4.0 vil være krevende – tør du være av de som går foran?

Hvordan må du som leder rigge og mobilisere din organisasjonen for å hente ut potensialet i Indstri 4.0? Virksomheter må forberede arbeidstakere på å navigere i I4.0, ved å skape en kultur basert på læring og samarbeid – både internt i organisasjonen og ute i storsamfunnet.