Technology Summit 2021 på 3 minutter | Kongsberg Summit
Kongsberg Summit
Close

Technology Summit 2021 på 3 minutter

Technology Summit Kongsberg 2021 ble en fantastisk dag takket være foredragsholdere, gode samarbeidspartnere, et fantastisk publikum og for ikke å glemme en utmerket programkomite.

Dagen var viet temaet «Made in Norway» og satte fokus på hvordan norsk industri kan sikre fremtidig konkurransekraft gjennom overgang til industri 4.0. Målet med dagen var ikke å snakke så mye om teknologien som sådan, men å inspirere og motivere til å se mulighetene i Industri 4.0.

Her får du Technology Summit Kongsberg på 3 minutter

Del 1: Inspirasjon

Norsk konkurransekraft må styrkes! Mulighetene ligger i Industri 4.0 og norsk industri har alle forutsetninger for å lykkes. Man snakker om kostnadsreduksjoner på 10 -20 %, og noen snakker sågar om 35%. Hva er potensialet?

Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri startet dagen med å ta oss gjennom hva som skaper konkurransekraft og derigjennom sikre «Made in Norway»-stempelet. Hvorfor norsk produksjon? Hvilke fortrinn har vi, og hvordan skal vi få det til? Svaetr på det siste spørsmålet er å ta ut potensialet, smarte løsninger, Industri 4.0 og produktivitet.

Tone Lunde Bakker, fra EKSFIN sitt innlegg «Det haster med å omstille norsk eksport: Hvordan kan offentlig og privat kapital bidra?», svarte opp spørsmål rundt temaer som har Norge eksportutfordringer? Enklere og mer effektivt eksportfinansieringssystem med nye Eksfin! Eksfins bidrag til omstilling av norsk økonomi

Line Berget, TechnipFMC har et stort engasjement for Industri 4.0 og har også vært en viktig bidragsyter til årets program. Line brukte starten på dagen til å pitche potensialet i industri 4.0, og stilte blant annet spørsmålet: Lurer du på om Industri 4.0 kan være enda et buzzword en hype?

Kenneth Ragnvaldsen, Data Respons har operert i Tyskland siden 2005. Han snakket om erfaringene de har hatt med industri 4.0 utviklingen i Tyskland, og ga publikum noen perspektiver på hvor Tyskland står i dag. I følge Kenneth er det den datadrevne verden som representerer mulighetene, og digitaliseringen av produkter og tjenester som er akilleshælen i industri 4.0. Se presentasjonen «Tyske erfaringer på industriell digitalisering«.

Del 2: Innsikt

«We have a solution – what’s the problem?» På Technology Summit får du vite hvorfor Industri 4.0 er fremtiden for norsk industri. Hvordan utløser vi den store revolusjonen? Hva er det egentlige potensialet i Indstri 4.0? Mange underleverandører er godt i gang – det kan være en motivasjon for de store til å følge på.

An-Magritt Tinlund-Ryste, Kongsberg Maritime og Line Berget, Technip FMC inviterte Geir Håøy, Kongsberg Gruppen og Stein Lier-Hansen, Norsk Industri med på en innsiktsreise i hva Industri 4.0 er og hvilke muligheter den bringer med seg. Her ble Håøy og Lier-Hansen innviet i fremtidens prosedyre med industri 4.0.

Inge Brigt Aarbakke, Aarbakke AS og Petter Ulset, Cognite snakket via teams om hvordan man kan utløse den store revolusjonen, og stilte spørsmålet om løsningen ligger i verdikjeden. De fortalte om hva som kreves av aktørene i verdikjeden for å lykkes, og hva vil de få tilbake for innsatsen. Hvor står vi nå og hvor er vi om 1 – 5 år?

Frank Braathen, Siemens Digital ga et innblikk i hva som ligger i begrepet Industri 4.0. Han spurte spørsmålet om risikoen ved å digitalisere? Han svarte også opp hvilket utbytte kan man få ved hjelp av digital tvilling og kunstig intelligens?

Del 2b: Økonomi

Thina Saltvedt, Nordea snakket om hvordan bærekraft vil være et avgjørende konkurranseparameter for alle bedrifter fremover i foredraget «Hvordan påvirker Taxonomien næringslivet? – Pisk versus gulrot«. Klimarisiko kan påvirke lønnsomhet, inntekter og kostnader.

Joe Eliston, Nysnø så på sammenhengen mellom finans/finansiering og grønn teknologi. Hvem tør gå foran? Et av hans budskap var at en overgang til det grønne skiftet vil kreve store investeringer, men at det vil gi gevinst på sikt.

Masud Gharahkhani, Stortingets Næringskomite fortalte salen om hvordan regjeringens næringspolitikk kan styrke konkurransekraften for norsk industri.

Del 3: Mobilisering

Silvija Seres, Technorocks stilte spørsmålet «er vi alle softwarefolk nå?». Hun snakket om hvordan man kan mobilisere norsk industri til Industri 4.0-reisen, og hva som er det egentlige oppdraget i den nye, eksponentielle og disruptive tiden. Hvordan får vi større teknisk kunnskap i vår eksisterende arbeidsstyrke?

Tore Karlsen, PwC i sitt innlegg «New world, new skills. Hvordan jobbe strategisk med upskilling» viste Karlsen til at globale utviklingstrekk og raske endringer innenfor teknologi, demografi, lovgivning og klima leder til store omstillingsbehov i private og offentlige virksomheter. Dette krever vesentlige kompetanseløft (Upskilling) hos ledere og ansatte.

Pål Molander, Statens Arbeidsmiljøinstitutt stilte spørsmålet om strategisk arbeidsmiljøfokus kan mobilisere organisasjonen og styrke kvalitet og verdiskaping. Med humor og snert så han på sammenhengen mellom arbeidsmiljø og ledelse, omstillingsevne, resultater, produktivitet og helse.

Marius Jones, AFF forsker blant annet på organisasjonslæring i start-ups. Han snakket om hvordan ledere kan bygge lærende organisasjoner som evner å lære fra andre, lære fra egen erfaring og som kan lære fra feil de enda ikke har gjort. Se presentasjonen «Ledelse som konkurransefortrinn: hvordan kan ledere skape lærende organisasjoner?»

Målet med dagen var å inspirere, gi innsikt og motivere deltagerne til å brette opp ermene og sette i gang med Industri4.0 for fullt.